Držkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Divadlo v Držkově

Historie ochotnického spolku LEV

Uvádí se, že se tu hrálo koncem 18. stol. 1778 prý hrána Genovéfa, o něco málo později hra Josef Egyptský (Petruška z Vysokého nad Jizerou, Jakuba hrál Václav Bulva z čp. 63, nar. 1741). Jiné zdroje uvádějí 1772-1785 odpolední hry s náboženskou tematikou (autorem podle Menčíka a ústního podání farář Daniel Metelka, dle V. Rona pravděpodobně Josef Havel), v plenéru na návsi na provizorním jevišti. Později se krátký čas hrálo na hřbitově.Divadlo

"Před r. 1800 se na hřbitově hrála hra o Samsonovi (snad zapsal Mistr Collinus-Kolínský). Přišlo mnoho diváku. Byl pošlapán hřbitov. Byly tedy hry zde zakázány.
Mejsnar, III. d, s. 31-22."

Počátkem 19. stol. lidové hry vánoční, určitě se hrálo v 30. letech 19. stol., 1836 pozdní opisy her o Jenovéfě. „V Držkově nalezl dvě sousedské lidové hry učitel Kodym, Jenovéfu a hru o Repsýně. Patrně z Havlova pera, ale v cizích přepisech.“ (Ron). Podobně doložena hra Mojžíš, 1945 text ještě v knihovně OS, dnes nezvěstný. 1842 začaly produkce v hostinci U Králů, kde postaveno první jeviště, tzv. rytířské hry Repsina, Hrabě Rožmberk.

"Zbraně bývaly z papíru, později ze dřeva, což bylo lze jen schvalovati. Bývalť zápal herců při soubojích a půtkách velmi silný. Stalo se dost často, že zápasník, jenž měl být přemožen, styděl se padnouti a pustil se do protivníka opravdově, jen aby nebyl poražen. Jinde v okolí nebyly v tomto ohledu poměry lepší.
Pamětní spis."

Některé z kostýmů po sousedských hrách byl půjčeny na Národopisnou výstavu 1895, ale nebyly vystaveny, potom věnovány uč. J. Prouskem z Držkova, který učil v Ml. Boleslavi, mladoboleslavskému muzeu.

1866 činnost přerušena válkou, jeviště uklizeno, rekvizity se ztratily. 1868 nové jeviště, proměna repertoáru na vlastenecké hry, např. Loupežníci na Chlumu, Leokádie a Bibiana, Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka aj. 1880 zal. Pěvecká divadelní jednota Lev, divadlo, osvěta a dobročinnost, současně hudba a sborový zpěv (hrálo se na začátku a na konci představení), zah. Jiříkovým viděním. Pořízeno nové dobře vybavené jeviště, 9-10 her ročně, spolek vedl Fr. Vodseďálek, od 1901 K. Brůna.
Divadlo
1908 vyhořel hostinec včetně div. zařízení, nový sál se stálým, technicky dobře vybaveným jevištěm otevřen 1909 Nocí na Karlštejně. Za 1. svět. v. činnost omezena, ale nezanikla, 1914-1918 asi 40 představení.

Od 1918 při škole dětské divadlo. DJ 1922 členem ÚMDOČ. 1923 elektrické osvětlení. 1925 v přírodě hrán Žižka (Lom) ve prospěch stavby Husova sboru. Do 1930, kdy 50 let trvání spolku, 384 představení. Za 2. svět. v. činnost pokračovala, 1939 Česká srdéčka (Balda), 1940 Čechy krásné, Čechy mé ad. Časté zájezdy do okolí brzy protektorátními úřady zakázány. Úspěšné operety Doktor Fiakr, Ostrov milování. 1943 jednota 62 členů, z toho 40 činných.

 1945 obnovení činnosti Doktorem Fiakrem. 40. léta nejplodnější, 31 titulů ve 100 představeních. 1951 přechod pod OB. 1949 nájemcem div. sálu a jeviště v čp. 9 Pěvecká a divadelní jednota Lev. 1956 obnovení ODČ, např. Jak přišla basa do nebe, Zlatý kvítek, Kolébka, Nebezpečný věk. 1963 úřední zákaz uvedení inscenace Bejvávalo aneb Loupežníci na Chlumu (autor K. Horký tehdy na indexu), činnost DS skončila.

1929 LD školní děti, O zakletém srděčku, z výtěžku a půjčky zřízeno divadlo, částečně svépomocí za podpory místních řemeslníků. Loutky 50-60 cm, první představení 1930 Honza orlobijec, do 1940 52 hry, 1941-1955 54 hry. Od 1955 pod ZK n. p. Technosklo, do 1963 22 představení, i pro dospělé.